За нас

„Асоциация на търговските арбитражи в България“ (Асоциацията) е учредена през 2016 г. като сдружение с нестопанска цел в подкрепа на арбитражните съдилища в Република България. Арбитражът е отдавна наложен и предпочитан метод за разрешаване на спорове по света и формира съществена част от правораздавателната система, на която обществото разчита за справедливост и навременност. Асоциацията цели да изгради същото доверие в арбитражните институции и у нас, да популяризира арбитражното производство като извънсъдебен способ за разрешаване на търговски спорове и да отговори на нуждата за защита и подкрепа на арбитражите в България.

Кариери

Предложения за работа от членовете на Асоциация на търговските арбитражи в България.

Стани член

В Асоциация на търговските арбитражи в България могат да членуват арбитражни институции от цялата страна, които споделят нейните виждания и цели.

Актуално

Членове и партньори