Счетоводен баланс към 31.12.2018г. на Адвокатско дружество „Митева, Златанов и партньори“

Счетоводният баланс на Адвокатско дружество „Митева, Златанов и партньори“ към 31.12.2018г. можете да изтеглите от тук: Счетоводен баланс АД Митева, Златанов ...

Прочети

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Поканата, както и заявката за участие в научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на ...

Прочети

Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на Адвокатско дружество „Митева, Златанов и партньори“

Счетоводният баланс на Адвокатско дружество „Митева, Златанов и партньори“ към 31.12.2017г. можете да изтеглите от тук: Счетоводен баланс към 31.12.2017

Прочети

Председателят на Асоциацията на търговските арбитражи Красимир Димитров пред „Труд“: Фалшивите арбитражи са класическа измама.

Законодателни промени, които да регулират по – добре арбитражните съдилища у нас, подготвят от Асоциацията на търговските арбитражи в България (АТАБ). ...

Прочети

/видео/ Пресконференция на АТАБ – БТА, 13.07.2017г.

Вижте пресконференцията на АТАБ от пресцентъра на БТА, 13.07.2017год:

Прочети

Сдружение „Асоциация на търговските арбитражи в България“ ще проведе пресконференция за представянето си на 13 юли 2017

Сдружение „Асоциация на търговските арбитражи в България“ ще проведе пресконференция за представянето си на 13 юли 2017 г. от 11:00 часа ...

Прочети

За правомощията на съда да констатира нищожност на арбитражно решение в производството за издаване на изпълнителен лист

доцент  доктор Таня Панайотова Градинарова Преподавател по гражданско процесуално право и гражданско изпълнително производство в Юридически факултет на Русенски университет ”Ангел ...

Прочети

Учредяване на Асоциацията на търговските арбитражи в България

Асоциацията на търговските арбитражи в България бе учредена по-рано през годината и бе вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска ...

Прочети

Уредба на арбитражното производство в Република Австрия

Членове от 577 до 618 от Гражданския процесуален кодекс на Австрия се прилагат за всички арбитражни производства пред арбитражни съдилища със ...

Прочети

Съвети за изготвяне на арбитражно споразумение при международни сделки

Понятие „стандартна арбитражна клауза“ не съществува. Всеки договор е различен и намеренията на страните варират от сделка до сделка. Поради това ...

Прочети