„Асоциация на търговските арбитражи в България“ ще се нуждае от попълнения в екипа си, както за постоянни позиции, така и епизодично, във връзка с конкретни проекти.

Работата предполага кандидатите да са с юридическо образование. Предимство са опита и владеенето на чужд език. Идеалният кандидат е с изявен интерес в областта на гражданското и търговското право, както и в областта на алтернативните методи за разрешаване на спорове. Притежава аналитично мислене, компютърна грамотност и организационни умения.

Ако желаете да станете част от екипа ни, моля изпратете данните си чрез формуляра за попълване.