Счетоводен баланс към 31.12.2018г. на Адвокатско дружество „Митева, Златанов и партньори“

Счетоводният баланс на Адвокатско дружество „Митева, Златанов и партньори“ към 31.12.2018г. можете да изтеглите от тук:

Счетоводен баланс АД Митева, Златанов и партньори